PRACA W NIEDZIELĘ LUB ŚWIĘTO W SZEŚCIU PUNKTACH

PRACA W NIEDZIELĘ LUB ŚWIĘTO W SZEŚCIU PUNKTACH

  1. Praca w niedzielę i święta jest co do zasady zakazana.
  2. Kodeks pracy w art. 15010 przewiduje wyjątki, w których praca w niedzielę i święta jest dozwolona.
  3. Szczególne potrzeby pracodawcy, które mogłyby uzasadniać pracę w godzinach nadliczbowych (nadgodzinach) nie są wystarczającą przesłanką do nakazania pracownikowi pracy w niedzielę lub święto.
  4. W każdym wypadku za pracę w dzień wolny pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi dnia wolnego, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.
  5. Pracownik nie ma obowiązku wypełniania polecenia pracodawcy niezgodnego z prawem.
  6. Nakazywanie pracy w dzień wolny stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym i może skutkować nałożeniem grzywny 1000 zł do 30 000 zł.

Comments are closed.