Browsed by
Tag: udostępnianie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

Wniosek dotyczyć ma udostępnienia informacji publicznej – czyli każdej szeroko rozumianej informacji o sprawach publicznych – takiej, która nie jest powszechnie udostępniona w inny sposób (np. w Biuletynie Informacji Publicznej) i która nie jest znana wnioskodawcy; może zostać złożony przez KAŻDEGO – nie trzeba wykazywać interesu prawnego w uzyskaniu konkretnych informacji; składa się do go do podmiotu, który POSIADA INFORMACJĘ PUBLICZNĄ i jest zobowiązany do jej udostępnienia (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej, samorządy zawodowe, podmioty wykonujące zadania publiczne…

Read More Read More

KTO PYTA… czyli o dostępie do informacji publicznej

KTO PYTA… czyli o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przyznaje KAŻDEMU (także osobie prawnej, cudzoziemcowi, apatrydzie i nawet – w określonych przypadkach – osobie niepełnoletniej) prawo do otrzymania informacji publicznej. Ustawa nie zawiera definicji informacji publicznej, w doktrynie i orzecznictwie jednogłośnie prezentowane jest jednak stanowisko, że pojęcie „każdej informacji o sprawach publicznych” należy traktować szeroko: zasadą jest bowiem reguła jawności wszelkich działań związanych ze strefą publiczną. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej stanowi wyjątek, który zawsze powinien być interpretowany wąsko i na korzyść wnioskującego…

Read More Read More