Browsed by
Tag: kredyty frankowe

„KREDYTY FRANKOWE” – PRAWNE ASPEKTY W PIĘCIU PUNKACH

„KREDYTY FRANKOWE” – PRAWNE ASPEKTY W PIĘCIU PUNKACH

Zapisy w umowach kredytów hipotecznych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej mogą stanowić niedozwolone postanowienia umowne, które nie wiążą konsumentów. Szczególnie zwrócić uwagę należy na klauzule, zgodnie z którymi waloryzacja lub indeksacja kredytu, transz kredytu oraz rat kapitałowych i odsetkowych odbywała się według kursu dowolnie ustalanego przez jedną ze stron umowy – bank. Bezskuteczność zapisów umownych może doprowadzić do nieważności całej umowy – jako że mechanizm waloryzacji/indeksacji stanowi istotę nienazwanego stosunku prawnego jakim są „kredyty frankowe” (niezależnie od rodzaju obcej…

Read More Read More

POŻYJEMY, ZOBACZYMY – CZYLI PRAWNE ASPEKTY „KREDYTÓW FRANKOWYCH”

POŻYJEMY, ZOBACZYMY – CZYLI PRAWNE ASPEKTY „KREDYTÓW FRANKOWYCH”

Chyba żadnej osobie, która choć trochę orientuje się w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju, nie jest obce pojęcie „frankowiczów”. W latach 2003 – 2011 kredyty hipoteczne indeksowane czy dominowane do waluty obcej cieszyły się dużym „wzięciem” wśród konsumentów. Pozostawiając na boku zasady słuszności i ocenę moralną zarówno działania banków, jak i działania osób, które obecnie domagają się zmiany stosunków umownych, nie sposób obok tego tematu przejść obojętnie: stanowi on niezwykle ciekawe zagadnienie prawne. Zagadnienie na tyle ciekawe, że polskie sądownictwo…

Read More Read More