Browsed by
Kategoria: prawo budowalne

ZGODA INWESTORA NA UMOWĘ Z PODWYKONAWCĄ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

ZGODA INWESTORA NA UMOWĘ Z PODWYKONAWCĄ W DZIESIĘCIU PUNKTACH

Każda umowa o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcą pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Do zawarcia umowy o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora. Zgoda inwestora powoduje, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy: podwykonawca może domagać się pełnej kwoty wynagrodzenia lub jego części bezpośrednio od inwestora. Zgoda może zostać wyrażona bezpośrednio, milcząco lub w sposób dorozumiany. Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi umowę z podwykonawcą. Inwestor może na piśmie wyrazić zgodę na…

Read More Read More

PODWYKONAWCO! ZADBAJ, BY WIEDZIAŁA O TOBIE „GÓRA”…

PODWYKONAWCO! ZADBAJ, BY WIEDZIAŁA O TOBIE „GÓRA”…

Większość polskich przedsiębiorców, przystępujących do procesów budowlanych w charakterze podwykonawców ma już świadomość, że umowa łącząca ich z wykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wszyscy jednak uświadamiają sobie, jakie konsekwencje może mieć dla nich brak zgody inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcę i podwykonawcę. W 2003 r. ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego przepis (mowa o art. 6471  § 2 KC), zgodnie z którym wykonawca posługujący się przy wykonaniu umowy o roboty budowlane podwykonawcą zobowiązany jest…

Read More Read More