PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA W 6 PUNKTACH

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA W 6 PUNKTACH

  1. Spadek, zarówno dziedziczony na podstawie testamentu jak i ustawy, można odrzucić, przyjąć wprost lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza.
  2. W stosunku do spadków otwartych (chodzi o datę zgonu) po 18.10.2015 r. brak złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku skutkuje nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  3. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku (wartości składników majątku zmarłego), ale z całego swojego majątku – egzekucja może być skierowana nie tylko do spadku, ale do całego majątku spadkobiercy.
  4. Ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy zostaje wyłączone, jeżeli ten doprowadził do sporządzenia wykazu inwentarza niezgodnego z rzeczywistością.
  5. Na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy nie można skutecznie powołać się względem wierzyciela hipotecznego, który chce się zaspokoić z nieruchomości obciążonej hipoteką.
  6. Ograniczenie odpowiedzialności musi wynikać z tytułu wykonawczego przeciwko spadkobiercy – jeżeli o to nie zadba, komornik sądowy będzie egzekwował długi zmarłego w pełnej wysokości.

 

 

Comments are closed.