Browsed by
Tag: dyscyplinarka

Klikanie a dyscyplinarka, czyli o wykorzystywaniu służbowego sprzętu do celów prywatnych

Klikanie a dyscyplinarka, czyli o wykorzystywaniu służbowego sprzętu do celów prywatnych

W czasie jednej z ostatnich audycji radiowych, w których mam okazję przybliżać słuchaczom zagadnienia z zakresu prawa pracy, prowadzący zadał mi pytanie: czy wykorzystanie służbowego sprzętu – komputera – do celów prywatnych może wiązać się z konsekwencjami dla pracownika? Jak zawsze w odniesieniu do praktycznego stosowania prawa odpowiedź na tak postawione pytanie powinna zacząć się od zwrotu „to zależy”, jednak rekomendowałabym powstrzymywanie się od takich działań.

ODMOWA UDZIAŁU W SZKOLENIU PRACOWNICZYM W PIĘCIU PUNKTACH

ODMOWA UDZIAŁU W SZKOLENIU PRACOWNICZYM W PIĘCIU PUNKTACH

Pracodawca kierujący pracownika na szkolenie i opłacający je, podpisuje z pracownikiem umowę określającą wspólne prawa i obowiązki stron, jeżeli zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez okres po odbyciu szkolenia. Umowę sporządza się NA PIŚMIE. Okres, na jaki pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu nie może być dłuższy niż TRZY LATA. Pracownik zobowiązany będzie ZWRÓCIĆ pracodawcy koszty poniesione przez pracodawcę, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich…

Read More Read More

CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU OPŁACANYM PRZEZ PRACODAWCĘ?

CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU OPŁACANYM PRZEZ PRACODAWCĘ?

Nie tak dawno zostałam zapytana przez pracownika średniej wielkości korporacji o to, czy pracodawca może go „zmusić” do udziału w szkoleniu. Pytanie to, choć zdawało by się proste, w praktyce wymaga dość przewrotnej odpowiedzi. Wielu pracodawców, szczególnie średnich i większych, posiada fundusze szkoleniowe dla  pracowników – konkretny pracownik ma do wykorzystania w ciągu roku daną pulę pieniężną na szkolenie: pracodawca płaci, pracownik się szkoli. W czym więc problem? Najczęściej w tym, że kodeks pracy przyznaje pracodawcy dodatkowe uprawnienie związane z…

Read More Read More