Browsed by
Tag: kodeks cywilny

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA, CZYLI JAK?

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA, CZYLI JAK?

Każdy z nas zetknął się w popkulturze z filmem lub książką, w której życie głównego bohatera odmienia się w skutek otrzymania niespodziewanego spadku po nieznanym krewnym. W rzeczywistości uzyskanie statusu spadkobiercy również może mieć niebagatelny wpływ na nasz majątek, nie zawsze jednak z pożądanym skutkiem. W dzisiejszym wpisie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na problematykę związaną z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jak wiadomo, w skład spadku po zmarłym wchodzą nie tylko aktywa (posiadane przez spadkodawcę ruchomości, oszczędności, mieszkanie), ale także…

Read More Read More

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA W 6 PUNKTACH

PRZYJĘCIE SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA W 6 PUNKTACH

Spadek, zarówno dziedziczony na podstawie testamentu jak i ustawy, można odrzucić, przyjąć wprost lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. W stosunku do spadków otwartych (chodzi o datę zgonu) po 18.10.2015 r. brak złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku skutkuje nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku (wartości składników majątku zmarłego), ale z całego swojego majątku – egzekucja może być skierowana nie tylko…

Read More Read More

PODWYKONAWCO! ZADBAJ, BY WIEDZIAŁA O TOBIE „GÓRA”…

PODWYKONAWCO! ZADBAJ, BY WIEDZIAŁA O TOBIE „GÓRA”…

Większość polskich przedsiębiorców, przystępujących do procesów budowlanych w charakterze podwykonawców ma już świadomość, że umowa łącząca ich z wykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie wszyscy jednak uświadamiają sobie, jakie konsekwencje może mieć dla nich brak zgody inwestora na zawarcie umowy przez wykonawcę i podwykonawcę. W 2003 r. ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego przepis (mowa o art. 6471  § 2 KC), zgodnie z którym wykonawca posługujący się przy wykonaniu umowy o roboty budowlane podwykonawcą zobowiązany jest…

Read More Read More