Browsed by
Tag: II SAB/Ol 22/13

KTO PYTA… czyli o dostępie do informacji publicznej

KTO PYTA… czyli o dostępie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przyznaje KAŻDEMU (także osobie prawnej, cudzoziemcowi, apatrydzie i nawet – w określonych przypadkach – osobie niepełnoletniej) prawo do otrzymania informacji publicznej. Ustawa nie zawiera definicji informacji publicznej, w doktrynie i orzecznictwie jednogłośnie prezentowane jest jednak stanowisko, że pojęcie „każdej informacji o sprawach publicznych” należy traktować szeroko: zasadą jest bowiem reguła jawności wszelkich działań związanych ze strefą publiczną. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej stanowi wyjątek, który zawsze powinien być interpretowany wąsko i na korzyść wnioskującego…

Read More Read More