WIZYTA DOMOWA W PIĘCIU PUNKTACH

WIZYTA DOMOWA W PIĘCIU PUNKTACH

  1. Chory, którego stan nie pozwala na wizytę w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, może domagać się wizyty w miejscu swojego pobytu.
  2. W godzinach 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku, na domową wizytę ma obowiązek przyjechać lekarz pierwszego kontaktu, zgodnie z wyborem dokonanym przez pacjenta (lub zastępca, wskazany przez przychodnię – świadczeniodawcę).
  3. W godzinach 18:00 – 8:00 w tygodniu oraz w weekendy i święta, wizyty domowej można żądać od świadczeniodawcy zapewniającego nocną i świąteczną pomoc medyczną.
  4. Każdy lekarz na wizycie domowej ma takie same uprawnienia i obowiązki jak lekarz w czasie wizyty w gabinecie – powinien dokonać oceny zdrowia chorego i w razie potrzeby wydać recepty lub zwolnienie lekarskie.
  5. Od 1 października 2017 r. zmianie uległy placówki, w których można uzyskać nocną i świąteczną pomoc medyczną – lista placówek znajduje się na stronie internetowej właściwego oddziału NFZ.

PROSTO!

Comments are closed.